logo

Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide


Terug

3-Banden 2019

1e klasse

 1. B.V.B.O. 1
 2. Snooker Palace 1
 3. de Kroon 1
 4. MFC de Biezen 1
 5. MFC de Biezen 2
 6. Vaeders Hoefke 1
 7. de Kroon 2
 8. Boulevard 1

2e klasse

 1. MFC de Biezen 3
 2. De Arend 1
 3. Snooker Palace 2
 4. Boulevard 2
 5. Het Witte Paard
 6. B.V. Harmoniezaal 1
 7. B.V.B.O. 2
 8. Non Plus Ultra

3e klasse

 1. Snooker Palace 3
 2. Trapke Op 1
 3. MFC de Biezen 4
 4. Trapke Op 2
 5. Centrum 1
 6. Calfven 1
 7. T.O.R. 1
 8. MFC de Biezen 5

4e klasse

 1. B.V.B.O. 3
 2. Vaeders Hoefke 2
 3. Steffie's 1
 4. B.V. Harmoniezaal 2
 5. `t Klavertje
 6. B.V.B.O. 4
 7. MFC de Biezen 6
 8. B.V. Harmoniezaal 3

5e klasse

 1. B.V.B.O. 5
 2. de Kloek 1
 3. B.V.B.O. 6
 4. MFC de Biezen 7
 5. T.O.R. 2
 6. Boulevard 3
 7. de Kroon 3

6e klasse

 1. Vaeders Hoefke 3
 2. Calfven 2
 3. t Pleintje
 4. Centrum 2
 5. De Arend 2
 6. de Kroon 4
 7. de Kloek 2
DRIEBANDEN COMPETITIE 2019
Dit jaar hebben 18 verenigingen zich ingeschreven voor de Driebanden Competitie 2018. De 18 verenigingen hebben 46 teams opgegeven, 2 minder dan vorig jaar, met een totaal van 234 spelers. De 46 teams zijn verdeeld over 6 klassen.
Er worden geen voorrondes meer gespeeld.
De competitie start in de week van 11 t/m 15 maart De laatste ronde is in de week van 10 t/m 14 Juni. Hierna zullen de kampioenen van elke klas onderling gaan uitmaken welk team zich Algeheel Kampioen Driebanden van de B.B.W.H. mag noemen. Dit gaat volgens het zelfde principe als bij de Cees Dorsman Cup.
De loting voor het Algeheel Kampioenschap Driebanden zal plaatsvinden tijdens de prijsuitreiking van de Libre Competitie op 22 Februari in Café Steffie's te Woensdrecht.

Data dat er niet gebiljart kan worden:
Maandag 22 april vanwege 2e Paasdag
Donderdag 30 Mei vanwege Hemelvaart
Maandag 10 Juni vanwege 2e Pinksterdag
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op Vrijdag 28 juni, locatie volgt nog.
NOG ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN:
Aanvangstijd wedstrijden 19:30 uur!!
Wij vragen enig begrip voor teams waarbij het niet lukt om met 3 spelers om 19:30 uur aanwezig te kunnen zijn. Zolang er spelers binnen zijn en partijen gespeeld kunnen worden, evt. in een andere volgorde en in onderling overleg, dienen deze ook gespeeld te worden.
Een ieder dient zich te houden aan de huisregels opgesteld door de lokaalhouder.
Bij niet opkomen van een speler is de partij verloren, het team krijgt tevens een berisping. Bij een tweede maal volgt automatisch uitsluiting en vervallen alle tot dan toe behaalde wedstrijdpunten van zowel het team dat uitgesloten is als van alle teams waar tegen gespeeld is. Bij het ontbreken van 2 of meer spelers volgt direct uitsluiting.


Alle partijen dienen op één avond, op het zelfde biljart en met dezelfde set ballen te worden gespeeld.
Het maximale aantal beurten per wedstrijd is 75. Voor de gelijkmakende 75e beurt worden de ballen op acquit geplaatst. Wanneer na 75 beurten geen van beide spelers het aantal caramboles heeft gemaakt dat hij voor deze partij moest maken, worden de 2 winstpunten niet gegeven.
Deze regel geldt niet voor de 1e klas.
In de 1e klas is het minimum aantal te maken caramboles 25 en in de 2e klas is dit 20 caramboles.
Tot half competitie kunnen er nog nieuwe spelers opgegeven worden. Hiervoor moet eerst een opgave formulier bij de wedstrijdleider ingeleverd worden en het inschrijfgeld van € 6,-- moet gelijktijdig met deze inschrijving worden voldaan. Pas daarna is de nieuwe speler speelgerechtigd.
Mede namens het hoofdbestuur van de B.B.W.H. wens ik u een gezellige en vooral sportieve competitie toe.

Eugene Luijpen
Wedstrijdleider Driebanden Competitie
***

3-Banden 2018

1e klasse

 1. B.V.B.O. 1
 2. Snooker Palace 1
 3. de Kroon 1
 4. Vaeders Hoefke 1
 5. MFC de Biezen 1
 6. MFC de Biezen 2
 7. Non Plus Ultra
 8. Snooker Palace 2

2e klasse

 1. De Arend 1
 2. de Kroon 2
 3. de Kroon 3
 4. T.O.R. 1
 5. Trapke Op 1
 6. Snooker Palace 3
 7. B.V.B.O. 2
 8. Boulevard 1

3e klasse

 1. B.V. Harmoniezaal 1
 2. Boulevard 2
 3. Snooker Palace 4
 4. Trapke Op 2
 5. Centrum 1
 6. B.V.B.O. 3
 7. D`n Leste
 8. MFC de Biezen 3

4e klasse

 1. MFC de Biezen 4
 2. MFC de Biezen 5
 3. t Pleintje 1
 4. Boulevard 3
 5. B.V.B.O. 4
 6. B.V. Harmoniezaal 2
 7. Vaeders Hoefke 2
 8. Steffie's 1

5e klasse

 1. MFC de Biezen 6
 2. T.O.R. 2
 3. Snooker Palace 5
 4. B.V.B.O. 5
 5. Calfven 1
 6. Calfven 2
 7. de Kloek 1
 8. De Arend 2

6e klasse

 1. Vaeders Hoefke 3
 2. t Pleintje 2
 3. Centrum 2
 4. Steffie's 2
 5. de Kroon 4
 6. `t Klavertje
 7. de Kloek 2
 8. De Arend 3
DRIEBANDEN COMPETITIE 2018

Dit jaar hebben 18 verenigingen zich ingeschreven voor de Driebanden Competitie 2018. De 18 verenigingen hebben 48 teams opgegeven, 1 meer dan vorig jaar, met een totaal van 234 spelers. De 48 teams zijn verdeeld over 6 klassen.
Er worden geen voorrondes meer gespeeld.
De competitie start in de week van 19 Febr t/m 23 Febr De laatste ronde is in de week van 22 mei t/m 25 mei.
Hierna zullen de kampioenen van elke klas onderling gaan uitmaken welk team zich Algeheel Kampioen Driebanden van de B.B.W.H. mag noemen. Dit gaat volgens het zelfde principe als bij de Cees Dorsman Cup. De loting voor het Algeheel Kampioenschap Driebanden zal plaatsvinden tijdens de prijsuitreiking van de Libre Competitie op 23 Februari in Boulevard te Hoogerheide.

NOG ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN:

Aanvangstijd wedstrijden 19:30 uur!!

Wij vragen enig begrip voor teams waarbij het niet lukt om met 3 spelers om 19:30 uur aanwezig te kunnen zijn. Zolang er spelers binnen zijn en partijen gespeeld kunnen worden, evt. in een andere volgorde en in onderling overleg, dienen deze ook gespeeld te worden.
Een ieder dient zich te houden aan de huisregels opgesteld door de lokaalhouder.
Bij niet opkomen van een speler is de partij verloren, het team krijgt tevens een berisping. Bij een tweede maal volgt automatisch uitsluiting en vervallen alle tot dan toe behaalde wedstrijdpunten van zowel het team dat uitgesloten is als van alle teams waar tegen gespeeld is. Bij het ontbreken van 2 of meer spelers volgt direct uitsluiting.


Alle partijen dienen op één avond, op het zelfde biljart en met dezelfde set ballen te worden gespeeld.
Het maximale aantal beurten per wedstrijd is 75. Voor de gelijkmakende 75e beurt worden de ballen op acquit geplaatst. Wanneer na 75 beurten geen van beide spelers het aantal caramboles heeft gemaakt dat hij voor deze partij moest maken, worden de 2 winstpunten niet gegeven.

Deze regel geldt niet voor de 1e klas.

In de 1e klas is het minimum aantal te maken caramboles 25 en in de 2e klas is dit 20 caramboles.
Tot half competitie kunnen er nog nieuwe spelers opgegeven worden. Hiervoor moet eerst een opgave formulier bij de wedstrijdleider ingeleverd worden en het inschrijfgeld van € 10,-- moet gelijktijdig met deze inschrijving worden voldaan. Pas daarna is de nieuwe speler speelgerechtigd.


Data dat er niet gebiljart kan worden:
Maandag 2 april vanwege 2e Paasdag
Vrijdag 27 April vanwege Koningsdag
Donderdag 10 Mei vanwege Hemelvaart
Maandag 21 Mei vanwege 2e Pinksterdag


De prijsuitreiking zal plaatsvinden op Vrijdag 8 juni in Café Boulevard te Ossendrecht.Mede namens het hoofdbestuur van de B.B.W.H. wens ik u een gezellige en vooral sportieve competitie toe.
Eugene Luijpen


Wedstrijdleider Driebanden Competitie

ARBITRAGE REGLEMENT DRIEBANDEN B.B.W.H.

Allereerst dit: Alle spelers zijn lid van de B.B.W.H. en moeten derhalve al op de hoogte zijn van de reglementen betreffende de arbitrage. Ook zijn er onderling ongeschreven afspraken, die vaak de sfeer van onze Bond weergeven. In het kort daarom een opsomming van algemene regels en daarna de specifieke regels van het driebanden.

De slotzin van het geheel, waar we nu al mee starten, is:

 Een GOEDE arbiter valt op door niet op te vallen !!

De arbiter alleen leidt de partij.
Spelers en schrijver mogen alleen tussenbeide komen als spelregels verkeerd toegepast zouden gaan worden.
De arbiter treedt onmiddellijk en krachtig op.
Hij telt duidelijk en met luide stem en waarschuwt bij vastliggen van de speelbal. Er wordt met 1 opgeteld.
Hij let erop dat de speler met zijn eigen bal speelt en wacht tot de ballen in ruststand liggen.
De arbiter mag de optelling der punten controleren en zonodig herstellen. De arbitrage geschiedt actief, dus direct ingrijpen en de speler op zijn fout wijzen en de beurt aan de tegenpartij geven.
Bij navraag mag hij aanwijzingen geven. Hij mag niet op fouten wijzen die op 't punt staan begaan te worden.
Beide spelers hebben een gelijk aantal beurten; één dus de nabeurt.
De arbiter waarschuwt de speler wanneer hij nog 3 caramboles te maken heeft.
Bij grove onregelmatigheden, door welke oorzaak dan ook, mag hij de partij staken.
In geval van touché door derden beslist de arbiter. Hij mag het spelpatroon naar eigen inzicht herstellen.
Hij let op niet roken boven het biljart, spelen met de pomerans, één voet op de vloer.
De thuisspelende partij gaat van acquit met de ongemerkte witte bal en steeds van rood.
De speler die niet aan de beurt is dient op een voor hem aangewezen stoel plaats te nemen en zich op een dusdanige positie te bevinden dat hij zowel de speler die aan de beurt is als de scheidsrechter niet hindert.
Een bal is uitgesprongen als deze buiten de omlijsting komt of de omlijsting heeft geraakt.

Een ieder dient zich te houden aan de huisregels opgesteld door de lokaalhouder. Pikeren en masseren is toegestaan, mits de lokaalhouder hiertegen geen bezwaar heeft. Ingeval van bezwaren dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van de B.B.W.H.


# Bij het DRIEBANDEN dient de speelbal alvorens deze de derde bal raakt tenminste DRIE - al of niet dezelfde banden te hebben geraakt.

Ligt de speelbal vast tegen één of beide andere ballen dan mag de speler kiezen uit:

Is voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die het eerstbedoelde acquit verspert.
Springen één of meer ballen uit dan dienen de uitgesprongen ballen op dezelfde acquits te worden gelegd als bij het vastliggen is aangegeven.

De aankondiging "en nog drie" wordt bij het driebanden slechts 2 maal herhaald. Dit herhaalt zich dan pas weer bij "en nog twee". Dit omdat het bij driebanden vooral op het laatst kan voorkomen dat er veel beurten gemaakt worden.
Waarschuwen bij vastliggen ook tegen de band !!

Het plaatsen van wat voor merkteken op de omlijsting of band is verboden. De arbiter mag bij opzet de speler zelfs aftellen. Het gelijktijdig raken van de derde bal en de laatst voorgeschreven derde band is in strijd met de regel gemerkt met een #.
De loop van de derde bal kan dan uitsluitsel geven. Beweegt hij zich in de richting van de band dan was het zeker eerst de bal.

Een goede leiding wordt gekenmerkt door het onopvallend geven van vertrouwen aan de spelers, zodat ze zich volledig op het spel kunnen concentreren.

Dames en heren arbiters stel u goed op bij het biljart en zoals gezegd:

EEN GOEDE ARBITER VALT OP DOOR NIET OP TE VALLEN.

Ieder aangesloten lid wordt geacht alle reglementen te kennen met al zijn bijzonderheden.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.

***